Obrázek 2005 Bytový dům ul. F. Kadlece, Praha 8

2005 Bytový dům ul. F. Kadlece, Praha 8

srpen - prosinec 2005

Provedení krystalické hydroizolace proti tlakové vodě vč. ošetření pracovních spár, prostupů.

Celkem 1500 m2 provedené izolace, 450 m ošetření pracovních spár a prostupů

v