Obrázek 2005 Výstavba lyžařského sportovního areálu I.etapa

2005 Výstavba lyžařského sportovního areálu I.etapa

Izolace retenční nádrže Bucharka vrámci akce: Výstavba lyžařského sportovního areálu I.etapa - zasněžování.

Výměra 800 m2

v