Obrázek 2006 Čistírna odpadních vod Liberec - I.etapa
2006 Čistírna odpadních vod Liberec - I.etapa 2006 Čistírna odpadních vod Liberec - I.etapa
2006 Čistírna odpadních vod Liberec - I.etapa 2006 Čistírna odpadních vod Liberec - I.etapa

2006 Čistírna odpadních vod Liberec - I.etapa

září - prosinec 2006

I.etapa rekonstrukce ČOV Liberec. Provedení sanace betonových konstrukcí na linkách 5 a 6, sanace lapáku písku.

v