Obrázek 2006 Tlaková Pu injektáž - KNAUF INSULATION, spol. s r.o.
2006 Tlaková Pu injektáž - KNAUF INSULATION, spol. s r.o. 2006 Tlaková Pu injektáž - KNAUF INSULATION, spol. s r.o.

2006 Tlaková Pu injektáž - KNAUF INSULATION, spol. s r.o.

Zamezení průsaků spodní vody pomocí tlakové Pu injektáže. Celkem injektováno cca 130m.

v