Obrázek 2007 Čistírna odpadních vod Liberec - II.etapa

2007 Čistírna odpadních vod Liberec - II.etapa

Leden - prosinec 2007

II.etapa rekonstrukce ČOV Liberec. Provedení sanace betonových konstrukcí na linkách 4 a 3.

v