Obrázek 2007 Tlaková PU injektáž - Glaverbel Teplice

2007 Tlaková PU injektáž - Glaverbel Teplice

provedena tlaková PU injektáž. zamezení průsaků spodní vody. celkem injektováno cca 100 m+ utěsnění pracovních spár a otvoru materiálem Maxplug/ Drizoro. Následné ošetření hydroizolačním materiálem LADAX FS.

v