Obrázek 2008 Čistírna odpadních vod Liberec - III.etapa
2008 Čistírna odpadních vod Liberec - III.etapa 2008 Čistírna odpadních vod Liberec - III.etapa
2008 Čistírna odpadních vod Liberec - III.etapa

2008 Čistírna odpadních vod Liberec - III.etapa

leden - kvěren 2008

III.etapa rekonstrukce ČOV Liberec. Provedení sanace betonových konstrukcí na linkách 2 a 1.

v