Obrázek 2009 Injektáž - Bytové domy Vlnařská
2009 Injektáž - Bytové domy Vlnařská 2009 Injektáž - Bytové domy Vlnařská
2009 Injektáž - Bytové domy Vlnařská

2009 Injektáž - Bytové domy Vlnařská

Tlaková PU injektáž - zastavení průsaků vody do garáží. Celkem injektováno 50 m.

v