1. Hydroizolační výrobky

Třídit dle: Zobrazit:
Obrázek výrobku 1.MAXSEAL - Hydroizolační nátěr na betonové a zděné konstrukce a prvky

1.MAXSEAL - Hydroizolační nátěr na betonové a zděné konstrukce a prvky


MAXSEAL je složen ze směsi speciálních cementů a přesně váhově dávkovaných přísad, které činí tento výrobek vodotěsným. Rozmíchaná směs po nanesení na povrch konstrukce prostoupí do kapilár a pórů, spojí se s povrchem konstrukce a stává se jeho součástí. Tím je zabezpečena trvalá těsnost a vodonepropustnost. Materiál lze aplikovat na následující povrchy: betonové a železobetonové konstrukce, pálené zdící materiály, cementovou omítku apod.

Obrázek výrobku 2.MAXSEAL SUPER - hydroizolační nátěr na bázi cementu s krystalizačními a osmotickými vlastnostmi

2.MAXSEAL SUPER - hydroizolační nátěr na bázi cementu s krystalizačními a osmotickými vlastnostmi


MAXSEAL SUPER je speciální hydroizolační nátěr vyroben ze směsi cementu, kvalitního plniva a speciálních organických a anorganických přísad. Je to systém využívající osmotického efektu, který umožňuje pronikání do betonu jeho kapilárním systémem s následnou krystalizací a utěsněním pórů. Zajišťuje současně vodonepropustnost a ochranu betonu.

Obrázek výrobku 3.MAXSEAL FLEX - pružný hydroizolační dvousložkový nátěr o vysoké výkonnosti pro hydroizolace proti aktivnímu i pasivnímu tlaku vody

3.MAXSEAL FLEX - pružný hydroizolační dvousložkový nátěr o vysoké výkonnosti pro hydroizolace proti aktivnímu i pasivnímu tlaku vody


MAXSEAL FLEX je dvoukomponentní výrobek: Složka A je tekuté konzistence tvořená pryskyřicemi a složka B je suchá malta tvořená cementy, přísadami a speciálním kamenivem. Po aplikaci a vyzrání tvoří MAXSEAL FLEX netoxický, pružný a vodonepropustný nátěr s vynikající přídržností k povrchům běžně používaných ve stavebnictví, jako je např. beton, přírodní i umělý kámen, cementová omítka, cihelné zdivo, bloky apod.

Obrázek výrobku 4.MAXPLUG - hydraulická malta s rychlým tuhnutím pro utěsňování výronů vody pod tlakem

4.MAXPLUG - hydraulická malta s rychlým tuhnutím pro utěsňování výronů vody pod tlakem


MAXPLUG je rychletuhnoucí hydraulický cement pro okamžité utěsnění spár, děr a jiných otvorů v betonu nebo zdivu, ze kterých vyvěrá voda, a to i pod tlakem. V závislosti na teplotních podmínkách je dosaženo dokonalého utěsnění a spojení s okolním materiálem během 3 - 5 minut. Nesmršťuje se, ale rozpíná. Po vytvrzení se utěsnění stává součástí okolního materiálu.

 

Obrázek výrobku CONCRESEAL PLASTERING - vodotěsná omítka s dekorativní texturou pro betonové, prefabrikované a zděné povrchy, odolná proti agresivitám vody a jako ochrana výztuže proti korozi

CONCRESEAL PLASTERING - vodotěsná omítka s dekorativní texturou pro betonové, prefabrikované a zděné povrchy, odolná proti agresivitám vody a jako ochrana výztuže proti korozi


CONCRESEAL PLASTERING je směs na bázi cementu a tříděných křemičitých zrn. Společně s dalšími minerálními látkami poskytuje omítka povrchu hydroizolační a dekorativní vlastnosti a jeho ochranu. Vyplňuje a utěsňuje póry a dutiny na aplikovaném povrchu a po vyzrání se stává jeho součástí. Vhodný výrobek pro nanášení hladítkem v tloušťce vrstvy mezi 3 - 5 mm.
Obrázek výrobku MAXELASTIC PUR PRIMER - epoxidový primární nátěr bez rozpouštědel pro Maxelastic Pur

MAXELASTIC PUR PRIMER - epoxidový primární nátěr bez rozpouštědel pro Maxelastic Pur


MAXELASTIC PUR PRIMER je dvousložkový primární nátěr na bázi epoxidových pryskyřic s nízkou viskozitou. Je transparentní a bez rozpouštědel, určený jako primární nátěr před aplikací hydroizolačního nátěru MAXELASTIC PUR. Působí jako vynikající spojovací můstek a současně jako bariéra proti parám.

Jako primární nátěr betonových a maltových podkladů nebo pórovitých podkladů pro aplikace vystavené trvalému ponoření, jako jsou nádrže, fontány, kanály apod., před aplikací hydroizolačního nátěru.

Obrázek výrobku MAXELASTIC PUR-F - ochranný polyuretanový nátěr pro maxelastic pur v oblastech zatížených dopravou kolovými vozidly

MAXELASTIC PUR-F - ochranný polyuretanový nátěr pro maxelastic pur v oblastech zatížených dopravou kolovými vozidly


MAXELASTIC PUR-F je jednosložkový nátěr na bázi alifatických polyuretanových pryskyřic určený pro ochranu hydroizolačních nátěrů, které jsou vystaveny provozu kolových vozidel nebo nadměrné abrazi. Po aplikaci a vytvrzení vytváří výrobek polyuretanový elastomerický systém s vynikající odolností proti obroušení s barevnou stálostí, vhodný pro aplikace v exteriérech.

 

Obrázek výrobku MAXEPOX FLEX -pružný hydroizolační epoxidový nátěr o vysoké výkonnosti

MAXEPOX FLEX -pružný hydroizolační epoxidový nátěr o vysoké výkonnosti


AXEPOX FLEX je dvousložkový pružný a vodonepropustný epoxidový výrobek bez rozpouštědel, vhodný pro nátěry betonových a kovových ploch. Nátěr a hydroizolace vodojemů. Protichemická ochrana a hydroizolace betonových a kovových ploch vystavených přímému vodnímu tlaku, jako jsou podzemní objekty, základové konstrukce, nádrže odpadních vod apod.

 

Obrázek výrobku MAXQUICK je závěrečný a dekorativní vodovzdorný nátěr pro vnější i vnitřní povrchy.

MAXQUICK je závěrečný a dekorativní vodovzdorný nátěr pro vnější i vnitřní povrchy.


 MAXQUICK je závěrečný a dekorativní vodovzdorný nátěr pro vnější i vnitřní povrchy. Je vyroben na cementové bázi a lze jej použít jako závěrečný nátěr na cementovou maltu, betonové povrchy, zděné povrchy a jako nátěr na hydroizolační úpravu provedenou výrobkem MAXSEAL.

Obrázek výrobku MAXSEAL FLEX ANTISULFATE - Pružný hydroizolační nátěr se zvýšenou odolností proti síranům

MAXSEAL FLEX ANTISULFATE - Pružný hydroizolační nátěr se zvýšenou odolností proti síranům


Tento výrobek má stejné vlastnosti jako MAXSEAL šedý, kromě barvy, která je o trochu tmavší a má zvýšenou odolnost proti vodám obsahujícím sírany.
v