8. Injektážní systémy

Třídit dle: Zobrazit:
Obrázek výrobku MAXEPOX INJECTION - injektážní epoxidový výrobek s nízkou viskozitou

MAXEPOX INJECTION - injektážní epoxidový výrobek s nízkou viskozitou


MAXEPOX INJECTION je epoxidový výrobek s velmi nízkou viskozitou, který se aplikuje litím nebo injektováním pod nízkým tlakem, jehož vytvrzování probíhá vlivem okolní teploty.

· Injektáž trhlin, štěrbin atd. v betonu.

· Impregnace betonu, dřeva, keramiky apod. s vysokou pórovitostí.

· Vyplňování nebo injektáž dutin mezi betonem a ocelovými prvky apod.

Obrázek výrobku MAXEPOX INJECTION - R - epoxidový výrobek s nízkou viskozitou pro injektáž za nižších teplot

MAXEPOX INJECTION - R - epoxidový výrobek s nízkou viskozitou pro injektáž za nižších teplot


MAXEPOX INJECTION - R je epoxidový výrobek s velmi nízkou viskozitou, který se aplikuje litím nebo injektováním pod nízkým tlakem a jehož vytvrzování probíhá za nižších teplot.

· Injektáž trhlin, štěrbin atd. v betonu.

· Impregnace betonu, dřeva, keramiky apod. s vysokou pórovitostí.

· Vyplňování nebo injektáž dutin mezi betonem a ocelovými prvky apod.

Obrázek výrobku MAXURETHANE INJECTION - dvousložkový injektážní systém polyuretanových pryskyřic, reagující v kontaktu s vodou

MAXURETHANE INJECTION - dvousložkový injektážní systém polyuretanových pryskyřic, reagující v kontaktu s vodou


MAXURETHANE INJECTION je dvousložkový systém na bázi polyuretanu, který reaguje v kontaktu s vodou, vytváří pěnu a zvětšuje až 15x svůj objem.

Je to hydrofobní (ne hydrofilní) systém reagující s vodou. Výsledná pěna zůstává stabilní - nesmršťuje se ani nerozpíná, neabsorbuje vodu, ani se nemění v suchém stavu. Dobu želatinace výrobku lze upravovat přidáním určitého množství katalyzátoru MAXURETHANE INJECTION CAT.

Obrázek výrobku MAXURETHANE INJECTION FLEX (MIF) - pružná jednosložková polyuretanová pryskyřice reagující v kontaktu s vodou

MAXURETHANE INJECTION FLEX (MIF) - pružná jednosložková polyuretanová pryskyřice reagující v kontaktu s vodou


MAXURETHANE INJECTION FLEX (MIF) je jednosložkový prepolymer na bázi polyuretanu, který reaguje v kontaktu s vodou a vytváří pěnu zvětšující svůj objem až 15krát.

Je to hydrofobní (nikoliv hydrofilní) polyuretanová pryskyřice reagující s vodou. Výsledná pěna neabsorbuje vodu, na druhé straně její nepřítomnost neovlivňuje vlastnosti pěny, která je trvale stabilní a nepodléhá smršťování.

Obrázek výrobku MAXURETHANE INJECTION MONO - jednosložková polyuretanová pryskyřice reagující v kontaktu s vodou

MAXURETHANE INJECTION MONO - jednosložková polyuretanová pryskyřice reagující v kontaktu s vodou


MAXURETHANE Injection MONO je jednosložkový prepolymer na bázi polyuretanu, který při kontaktu s vodou reaguje a vytváří pěnu, přičemž zvětší až 15x svůj objem. Po reakci s vodou se vytvoří hydrofobní pěna (nikoliv hydrofilní), která neabsorbuje vodu, což znamená, že její objem není závislý na vlhkosti prostředí - po vytvrzení se nesmršťuje ani nerozpíná. Dobu želatinace je možno ovlivnit přidáním určitého množství urychlovače tuhnutí (dále akcelerátor) MAXURETHANE Injection MONO CAT.
v