Představení systému

 


Společnost DRIZORO, S.A., která má své sídlo v Torrejónu de Ardoz, průmyslové zóně Madridu, byla založena dne 15. prosince 1977. Tímto dnem byla zahájena úspěšná dráha světového výrobce stavební chemie zaměřená především na výrobu směsí pro hydroizolace, opravy (sanace a reprofilace) betonových a zděných konstrukcí a ploch, závěrečných ochranných a dekorativních nátěrů a řady dalších výrobků určených pro řešení problémů ve stavebnictví. Distribuce výrobků DRIZORO v jednotlivých zemích se realizuje prostřednictvím oficiálních zástupců, kteří zabezpečují potřebný servis a technické zabezpečení prodeje v souladu s národní legislativou.

V dubnu roku 1993 byl zahájen provoz v novém moderním výrobním závodě, který umožnil novou etapu rozvoje výroby v souladu s trendy světového vývoje a v souladu s potřebami Evropské unie.

Od tohoto data nastává prudký rozvoj společnosti s výrazným rozšiřováním výrobního programu a s neustálým nárůstem objemu výroby. Díky moderním laboratořím je možno sledovat kvalitu výrobku v průběhu celého procesu výroby a současně vyvíjet nové výrobky. Pro dosahování konstantní kvality výroby podle evropských standardů je výrobní proces zapojen do systému kvality dle norem UNE - EN - ISO 9001 a ISO 14001.

Vstup výrobků DRIZORO na český a slovenský trh se datuje od roku 1993, kdy s novým rozvojem českého a slovenského stavebnictví se projevila nutnost používat i nové technologie při řešení mnohdy složitých a rozmanitých problémů při realizaci a opravách stavebních děl a v souladu s požadavky nové doby na zvýšenou kvalitu a životnost stavebních konstrukcí, tak jak je to běžné a samozřejmé ve vyspělém světě. Během svého působení na našem trhu byly výrobky DRIZORO uplatněny na řadě významných akcí, mezi něž bezesporu patří stavby jako JE Temelín, Strahovský tunel a Metro v Praze, bezpočet čistíren odpadních vod, nádrží apod.

V roce 1998 byla založena společnost DRIZORO CZ, s.r.o. jako oficiální zastoupení výrobce DRIZORO, S.A. pro Českou a Slovenskou republiku s cílem neustále zkvalitňovat služby zákazníkům, poskytovat zákaznický a poradenský servis a v neposlední řadě uvádět prodej výrobků do souladu s národní legislativou, která v důsledku přibližování k evropským standardům prožívá neustálý dynamický rozvoj s řadou podstatných změn. Vzhledem k tomu, že systém stavební chemie obsahuje ve výčtu svých výrobků řadu těch, které jsou podle zákona č. 157/98 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích klasifikovány jako nebezpečné (resp. obsahují složky, které jsou takto klasifikovány), má společnost DRIZORO CZ, s.r.o. oprávnění nakládat s těmito látkami a celou činnost má zabezpečenu autorizovanou osobou v souladu s citovaným zákonem.

Společnost DRIZORO CZ, s.r.o. má upřímný zájem na tom, aby její zákazníci byli vždy spokojeni. K tomu je potřeba poskytovat nejenom kvalitní výrobky, ale rovněž správnou volbu technologie a její zvládnutí při realizaci. Nabízíme proto možnost zaškolení aplikačních čet a technickou pomoc při realizaci návrhů a při hledání optimálního řešení, kterých se může při rozmanitosti stavebnictví nabízet hned několik.

 


 

 

 

 

v