Injektáž betonových konstrukcí PUR pryskyřicí

  

Výhody polyuretanových pryskyřic reagujících s vodou a vlhkostí:
 • možnost aplikace z vnější i vnitřní strany stěny stavby
 • proniká i do jemných trhlin
 • vzniklá pěna expanduje a utěsní trhliny a praskliny v betonu
 • řiditelná rychlost vypěnění pryskyřice
 • výborná přilnavost k vlhkým a mokrým povrchům
 • vhodné pro injektování pod vodou
 • pěna je pružná, snáší pohyb podkladu
 • inertní v průběhu reakce, po vypěnění zachovává stálý objem
 • snadná manipulace a aplikace
 • ideální k utěsnění pracovních spár a trhlin v betonovém ostění
 • zamezí vzlínání vlhkosti z pod základů u cihelného i smíšeného zdiva /spolehlivě nahradí podříznutí zdiva/
 • utěsní i značné průsaky tlakové vody
 • umožňuje zpevňovat zeminy
 
Zařízení pro injektáž:
 
     Injektáž PUR pryskyřice se provádí převážně injektážím čerpadlem. Typ čerpadla záleží na tom, zda se používá jedno nebo dvousložková prysky­řice. Dvousložková pryskyřice  vyžaduje zdvojené čerpadlo, neboť ke smí­sení obou složek dochází až v injektáží pistoli.
     U čerpadla je rozhodující požadovaný tlak a množství čerpané pryskyřice. Oboje závisí na prováděné práci, ve většině případů je rozhodující tlak a množství vyvěrající vody, které je třeba utěsnit. V případě silných výronů vody je nutno do pryskyřice přidat určité množství akcelerátoru, který urychlí její vypěnění tak, aby nebyla proudem vody odplavena.
     Díky nízké viskozitě PUR pryskyřice mnohdy postačují nízké tlaky pro zajištění dobrých výsledků /zejména u zdiva/. V případě injektáží prováděných v betonových konstrukcích např. smršťovací trhliny, praskliny a pracovní spáry atd. je nutno pracovat s vyššími tlaky mezi 0,5 -20 MPa, vždy v souladu s pevností betonu. 
 
      Všeobecně platí, že PUR pryskyřice, určené pro injektáže reagují s vodou. V okamžiku styku pryskyřice s vlhkostí ve zdivu, začíná chemická reakce při níž dochází ke zvýšení viskozity  injektované pryskyřice, toto zvýšení je jed­ním z důvodů proč je nutno pracovat s vyššími tlaky.         
 
     Dalším důvodem je aplikace v místech působení zvýšeného hydrostatického tlaku. Injektáží tlak musí být tak vysoký, aby dopravil vypěňující se pryskyřici do trhlin a prasklin proti hydrostatickému tlaku vody. V mnoha případech může pouze vysoký injektážní tlak zajistit úspěšný výsledek.
     Nutnost práce s vysokými tlaky prakticky vylučuje možnost využití tzv. montážní pěny pro účely injektáže, důvodem je nízký tlak vystupující pěny, který nedopraví pěnu do trhlin a prasklin v betonu. Nedostatečná penetrace pryskyřice je hlavním důvodem případného neúspěchu. 
     Maximální objem pryskyřice, který je čerpadlo schopno injektovat, není tak důležitý jako dosažený tlak. Větší část injektážích prací lze provádět jednoduchými elektrickými, ale i ručními čerpadly. Pouze v případech, kdy je nutno utěsnit značné průtoky vody, jako v tunelech, přehradách atd. se používají výkonná injektáží čerpadla.   
 
     Injektáž PUR pryskyřice se provádí prostřednictvím injektorů /pakrů/. Lepení injektorů pomocí epoxidových pryskyřic na vlhké nebo mokré povrchy není možné, proto se doporučuje použití pakrů s mechanickým utěsněním.
Injektor je tvořen kovovou trubičkou na jedné straně opatřené kulovou maznicí a na druhé je gumová trubička, která se otáčením tělesa injektoru stlačuje a tím zvětšuje svůj průměr a utěsňuje injektor ve vyvrtaném otvoru. Kvalita a účinnost injektorů je velice důležitá, musí dokonale utěsnit injektor ve vyvrtaném otvoru a udržet injektáží tlak bez toho, aby došlo k úniku pryskyřice.
 
     Injektáž PUR pryskyřicemi se používá zejména k vyplnění trhlin, pracovních spár, dilatačních spár a ke zpevnění terénu /zemin/. Takto je možno zastavit výron vody, utěsnit malé průsaky, obnovit strukturální celistvost, vodotěsnost a pevnost prakticky jakékoliv betonové nebo zděné konstrukce z pozitivní nebo negativní strany, pod terénem, nad terénem ale i pod vodou. Využití injektáží je velice široké, od drobných problémů na malých stavbách až po velké průmyslové a komerční stavby.
 
     Existuje několik standardních postupů, které je nutno dodržovat při většině prací: 
 
     Doporučuje se injektovat pokud jsou spáry nebo trhliny co nejvíce otevřeny, tj. v cyklu rozpínání-smršťování. Důvodem je, že těsnění vykazují vyšší pevnosti v tlaku než v tahu, to platí zejména v případech kdy očekáváme značný pohyb.
 
     Dobrým příkladem jsou zásobníky vody, kde dochází ke značnému pohybu trhlin ve vztahu k výšce hladiny vody v nich. Vždy, pokud je to možné se doporučuje provádět injektáž v okamžiku, kdy je nádrž plná. Pokud je betonová nádrž plná, jsou trhliny otevřené a pryskyřice do nich lépe proniká. Po vypěnění pak není namáhána v tahu. Pokud hladina vody poklesne, nebo se nádrž vypustí výplň trhliny se stlačuje a její poškození je velmi nepravdě-podobné. Totéž platí pro utěsňování dilatačních spár v době kdy je betonová konstrukce studená.

PUR injektáží je možno relativně snadno eliminovat tyto nedostatky a to i z negativní strany /zevnitř/, bez použití zemních prací. Je možno utěsnit dutiny v konstrukcích, poškozenou izolaci, vyplnit "kapsy" zaplněné vodou pro snížení hydrostatického tlaku vody.

 
v