injektáž zděných konstrukcí

Kiesey je nízkoviskózní roztok pro zhotovení infúzní clony ve zdivu na bázi organických a anorganických silikátů a silikonátu.  

 

Funkčně přípravek proniká do nejmenších pórů a kapilár zdiva, postupuje za vlhkostí a reaguje s volnými ionty stavebních konstrukcí. V prvních dnech vytváří silikátová složka primární želatinovou uzavírací bariéru, která zabraňuje prostupování vlhkosti a zdivo vysušuje. Později, po vysušení zdiva, vzniknou v této primární bariéře kapiláry, které se, vlivem v přípravku obsaženého organického silikonátu, stanou hydrofobními, tj. trvale odpuzují vodu! Kiesey může být použit z vnitřní i venkovní strany, přičemž není agresivní vůči kovům (např. výztuži v betonu) a je bez obsahu rozpouštědel.

 

Pracovní postup injektáže:

Nejprve se odstraní stará omítka od úrovně podlahy až do výšky cca 80 cm nad viditelnou hranici provlhčení nebo prosolení. Je-li patrná nově renovovaná omítka, odstraní se také. Zdivo se mechanicky očistí, sypká porézní malta se do hloubky cca 2 cm vyškrábe a zaplní se maltou Hey´DI Sperrmörtel.

 

Označí se místa pro vrtané otvory, které se provedou klikatě (cik-cak) nad úrovní terénu (cca v úrovni přechodu podlaha/stěna) v odstupu 8 až 10 cm. Otvory se vrtají vrtákem o průměru 10-12 mm při použití nalévacích trychtýřů Kiesey šikmo dolů pod úhlem cca 30o-45o a do hloubky cca 5 cm od konce zdiva. Při aplikaci přípravku konví apod. se použije vrták o průměru 28 mm s vrty šikmo dolů pod úhlem cca 45o, rovněž do hloubky cca 5 cm od konce zdiva. Přitom se provrtá nejméně jedna ložná spára ve zdivu, u silnějších zdí minimálně dvě ložné spáry. Vrtá se bez otřesů pomocí elektropneumatické vrtačky. Z vyvrtaných otvorů se vysaje nebo vyfouká prach.

 

Trhliny, resp. otevřené spáry musí být před injektáží vyplněny zalévací a reakcí vyvolávající maltou Bohrlochschlämme. Malta se ponechá lehce zavadnout a v ještě nevytvrdlém stavu se vhodným předmětem vyvrtaný otvor opět otevře. U velmi starých konstrukcí nebo nealkalických stavebních látek musí být vyvrtané otvory vypláchnuty silně zředěnou maltou Bohrlochschlämme, aby byla nastartována reakce s Kiesey. Poté se ihned může začít s injektáží.

 

Kiesey lijeme do vyvrtaných otvorů pomocí konve nebo Kiesey trychtýře tak dlouho, dokud není přijímána žádná další tekutina. Při nalévání opakovaně kontrolujeme, aby nedocházelo k ucpávání vyvrtané díry nebo zalepení nálevky v konvi (propíchneme např. hřebíkem). U silnějšího zdiva nebo u zdiva s vlhkostí nad 60 %-hmotnostních je nutné Kiesey ijnektovat tlakově přes pakry (tlak dle zdiva max. do 5 barů). U tlakového plnění je vzdálenost mezi jednotlivými vrty 10 až 20 cm (ve výšce i šířce), přičemž vrty dosahují přibližně 10 cm před konec zdi. Průměr vrtáku pro pakry je 16 mm.

 

Po nasycení stěny přípravkem Kiesey se vyvrtané otvory uzavřou maltou Bohrlochschlämme. Plocha zbavená omítky se ošetří přípravkem Antisulfat a následně odizoluje dvěmi vrstvami izolační stěrky K11 Flex Schlämme grau. Jako konečná vrstva se pro zabránění solných výkvětů nanese sanační omítka Sanierputz standard s podhozem Spritzbewurf. U tlakové vody doporučujeme místo K11 Flex Schlämme grau použít celoplošnou izolaci systémem AQUASTOPP.

Třídit dle: Zobrazit:
Obrázek výrobku Tlaková injektáž zděných konstrukcí

Tlaková injektáž zděných konstrukcí


Podstatou této metody je použítí tekuté pryskyřice na bázi koncentrovaných siloxanů, která se v kontaktu s vodou aktivuje a vytváří vodoodpudivou mikroemulzi. Je vysoce účinná pro vytváření bariér proti kapilárnímu vzlínání vlhkosti.

v