Referenční stavby

Třídit dle: Zobrazit:
Obrázek výrobku 1998 DWA Vagonka Česká Lípa

1998 DWA Vagonka Česká Lípa


Doba aplikace 09-12/1998

Provedení izolace montážních betonových základů pod hladinou spodní vody. Použit hydroizolační systém LADAX. Celková výměra 2500m2.

Obrázek výrobku 1998 Těšnovský tunel - izolace

1998 Těšnovský tunel - izolace


říjen 1998

Utěsnění pracovní spáry, provedení chemické izolace. celkem 450m.

Obrázek výrobku 1999 Obchodní dům KAUFLAND Děčín

1999 Obchodní dům KAUFLAND Děčín


Izolace proti zemní vlhkosti hydroizolačním materiálem LADAX. celkem 6500 m2

Obrázek výrobku 1999 Státní vědecká knihovna Liberec

1999 Státní vědecká knihovna Liberec


Izolace knižního archivu. Aplikace krystalizačního materiálu LADAX. Celkem 3000m2

Obrázek výrobku 1999 TVO Liberec- spalovna

1999 TVO Liberec- spalovna


Chemická izolace bunkru na odpad a bunkru na hrubý odpad. Výměra cca 2000 m2.

Obrázek výrobku 2000 Krytý plavecký bazén Děčín

2000 Krytý plavecký bazén Děčín


Izolace akumulačních jímek materiálem LADAX. celková výměra 600 m2

Obrázek výrobku 2003 Čerpací stanice ARAL (OMV) Strakonice-

2003 Čerpací stanice ARAL (OMV) Strakonice-


Chemická izolace hydroizolačním materiálem LADAX. Výměra 500 m2.

Obrázek výrobku 2004 Izolace koupelen a balkonů - obytný dům Michelský Mlýn

2004 Izolace koupelen a balkonů - obytný dům Michelský Mlýn


Izolace koupelen, teras a balkomů materiálem Maxseal Flex / DRIZORO.

Výměra 1000 m2.

 

Obrázek výrobku 2004 Sanace a izolace balkonů Praha Homolka

2004 Sanace a izolace balkonů Praha Homolka


Sanace a izolace balkonů při rekonstrukci obytného domu Brdlíkova ul., Praha - Homolka

Výměra 350 m2

Obrázek výrobku 2005 Bytový dům ul. F. Kadlece, Praha 8

2005 Bytový dům ul. F. Kadlece, Praha 8


srpen - prosinec 2005

Provedení krystalické hydroizolace proti tlakové vodě vč. ošetření pracovních spár, prostupů. Celkem 1500 m2 provedené izolace, 450 m ošetření pracovních spár a prostupů

Obrázek výrobku 2005 tlaková Pu injektáž - Benteler Rumburk

2005 tlaková Pu injektáž - Benteler Rumburk


únor - duben 2005

Zamezení průsaků spodní vody pomocí tlakové Pu injektáže. celkem injektováno cca 350m.izolace požární nádrže 100m2

Obrázek výrobku 2005 Výstavba lyžařského sportovního areálu I.etapa

2005 Výstavba lyžařského sportovního areálu I.etapa


Izolace retenční nádrže Bucharka vrámci akce: Výstavba lyžařského sportovního areálu I.etapa - zasněžování.

Výměra 800 m2

Obrázek výrobku 2006 Čistírna odpadních vod Liberec - I.etapa

2006 Čistírna odpadních vod Liberec - I.etapa


září - prosinec 2006

I.etapa rekonstrukce ČOV Liberec. Provedení sanace betonových konstrukcí na linkách 5 a 6, sanace lapáku písku.

Obrázek výrobku 2006 Krytý plavecký bazén Beroun

2006 Krytý plavecký bazén Beroun


Listopad 2006

Izolace akumulačních jímek materiálem Maxseal Flex / DRIZORO. celková výměra 600 m2

 

Obrázek výrobku 2006 Obchodní centrum Interspar Liberec

2006 Obchodní centrum Interspar Liberec


duben - září 2006

Provedení izolace proti zemní vlhkosti železobetonopvé konstrukce. 2000m2. Ošetření pracovních spár 550m Provedení izolace požární nádřže

 

Obrázek výrobku 2006 Tlaková Pu injektáž - KNAUF INSULATION, spol. s r.o.

2006 Tlaková Pu injektáž - KNAUF INSULATION, spol. s r.o.


Zamezení průsaků spodní vody pomocí tlakové Pu injektáže. Celkem injektováno cca 130m.

Obrázek výrobku 2007 Čistírna odpadních vod Jilemnice - I. etapa

2007 Čistírna odpadních vod Jilemnice - I. etapa


Sanace a izolace přívodního žlabu. Použity materiály Maxrest passive, Maxbond, Maxrest, Contreseal Plastering.

Obrázek výrobku 2007 Čistírna odpadních vod Liberec - II.etapa

2007 Čistírna odpadních vod Liberec - II.etapa


Leden - prosinec 2007

II.etapa rekonstrukce ČOV Liberec. Provedení sanace betonových konstrukcí na linkách 4 a 3.

Obrázek výrobku 2007 Tlaková PU injektáž - Glaverbel Teplice

2007 Tlaková PU injektáž - Glaverbel Teplice


08-12/2007

provedena tlaková PU injektáž. zamezení průsaků spodní vody. celkem injektováno cca 100 m+ utěsnění pracovních spár a otvoru materiálem Maxplug/ Drizoro. Následné ošetření hydroizolačním materiálem LADAX FS.

Obrázek výrobku 2008 Čistírna odpadních vod - LOVOCHEMIE Lovosice

2008 Čistírna odpadních vod - LOVOCHEMIE Lovosice


Izolace čistírny odpadních vod - LOVOCHEMIE Lovosice. Aplikace materiálu K11 Schlämme grau.

Výměra 700 m2

Obrázek výrobku 2008 Čistírna odpadních vod Liberec - III.etapa

2008 Čistírna odpadních vod Liberec - III.etapa


leden - kvěren 2008

III.etapa rekonstrukce ČOV Liberec. Provedení sanace betonových konstrukcí na linkách 2 a 1.

 

Obrázek výrobku 2008 Obchodní centrum FORUM Liberec

2008 Obchodní centrum FORUM Liberec


Izolace požární nádrže materiálem MAXSEAL Flex. Celková výměra 1000 m2. Provedení dotěsnění betonové konstrukce PU tlakovou injektáží.

 

Obrázek výrobku 2009 Injektáž - Bytové domy Vlnařská

2009 Injektáž - Bytové domy Vlnařská


Tlaková PU injektáž - zastavení průsaků vody do garáží. Celkem injektováno 50 m.

Obrázek výrobku 2009 Obchodní centrum Nisa Liberec

2009 Obchodní centrum Nisa Liberec


Ošetření nových řezaných dilatací a původních dilatací v 2 NP parkovacího domu Obchodního centra Nisa Liberec

Obrázek výrobku 2010 Rekonstrukce přečerpávací stanice Liberec

2010 Rekonstrukce přečerpávací stanice Liberec


Rekonstrukce přečerpavací stanice Liberec, rekonstrukce střechy, fasady stanice, výměna oken, výměna a ošetření klempířských prvků.

v