Sanace zděných konstrukcí

 

Sanační omítkové materiály jsou vysoce difúzní s pórézními vlastnostmi sanační směsi se značnou difúzní schopností.

Uvedené vlastnosti výrobky získávají díky vhodné kombinaci hydrofóbních látek na nosiči s látkami schopnými spoluvytvářet jádrové nebo vrchní sanační omítky.
Výrobky jsou určeny i pro vysoce namáhaná místa odstřikující vodou apod.
Lze je použít jak pro vysoušení, tak i pro dlouhodobou izolaci proti zvýšeným koncentracím ve vodě obsaženým nežádoucím solím.


Efektivním způsobem se šetří náklady. Kvalifikovaně se např. řeší potřeba rekonstrukcí památkově chráněných objektů, kde je nutno zachovat původní strukturu omítek.


Aplikace uvedených materiálů je možná za těchto předpokladů:
Vyčistění podkladu (odstranění staré omítky do výše 1,5 násobku šířky zdiva nad viditelnou mez působení vlhkosti a vyškrabání spár do hloubky cca 2 cm) a následnou aplikaci vyrovnávací omítky.
Pro zvýšení hydrofobity povrchu, zejména u vnějších soklových sanačních omítek nad úrovní terénu je možno aplikovat hydrofobizér a stabilizátor.

 

v